Sepetiniz

GİZLİLİK TAAHÜDÜ VE GÜVENLİK

İşbu Belge İnternet Sitesinin Kullanımına Ve İnternet Sitesi Yoluyla Ürünlerin Satın Alınmasına Dair Hüküm Ve Koşulları Belirler.

Müşteri İnternet Sitesini Kullanmadan Önce Koşulları, Çerez Politikamızı Ve Gizlilik Politikamızı Okumalıdır. Bu İnternet Sitesini Kullandığınızda Veya İnternet Sitesi Üzerinden Sipariş Verdiğinizde, Bu Koşullara Tabi Olma Konusunda Açık Rıza Gösterdiğinizi Kabul, Beyan Ve Taahhüt Etmektesiniz.

Müşteri, Tüm Koşulları Ve Veri Gizliliği Politikasını Kabul Etmediği Takdirde, İnternet Sitesini Kullanmamalıdır.

Bu Koşullar Ve Veri Gizliliği Politikası Değiştirilebilir. Bunları Düzenli Olarak Okumak Müşteri’nin Sorumluluğundadır.

Müşteri, İnternet Sitesini Kullandığında Veya Sözleşmeyi Oluşturduğunda Yürürlükte Olan Koşullar Ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri İçin Geçerli Olacaktır.

 

Taraflar

  1. A) Kosepazar.Com Adresi Üzerinden Yapılan Mal Satışları, (Buraya Adres Ve Genel Şirket İsmi Cartcurt Yazilicak) İsmiyle Gerçekleştirilir.

 

  1. B) E-Ticaret Sitesine Üye Olan İnternet Kullanıcıları “Müşteri” Olarak Anılacaktır

Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

2.1.  Müşteri, Www.Kosepazar.Com Adresine Üye Olurken Verdiği Kişisel Ve Diğer Sair Bilgilerin Kanunlar Önünde Doğru Olduğunu, Köşepazar’ın Bu Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı Nedeniyle Uğrayacağı Tüm Zararları Aynen Ve Derhal Tazmin Edeceğini Beyan Ve Taahhüt Eder.

2.2.  Müşteri, Www.Kosepazar.Com Adresine Üye Olurken Oluşturduğu Şifreyi Başka Kişi Ya Da Kuruluşlara Veremez. Müşterinin Söz Konusu Şifreyi Kullanma Hakkı Bizzat Kendisine Aittir. Bu Sebeple Doğabilecek Tüm Sorumluluk İle Üçüncü Kişiler Veya Yetkili Merciler Tarafından Köşepazar’a Karşı İleri Sürülebilecek Tüm İddia Ve Taleplere Karşı, Köşepazar’ın Söz Konusu İzinsiz Kullanımdan Kaynaklanan Her Türlü Tazminat Ve Sair Talep Hakkı Saklıdır.

2.3. Müşteri, Www.Kosepazar.Com Adresini Kullanırken Yasal Mevzuat Hükümlerine Riayet Etmeyi Ve Bunları İhlal Etmemeyi Baştan Kabul Ve Taahhüt Eder. Aksi Takdirde, Doğacak Tüm Hukuki Ve Cezai Yükümlülükler Tamamen Ve Münhasıran Müşteriyi Bağlayacaktır.

2.4.  Müşteri, Www.Kosepazar.Com Adresini Hiçbir Şekilde Kamu Düzenini Bozucu, Genel Ahlaka Aykırı, Başkalarını Rahatsız Ve Taciz Edici Şekilde, Yasalara Aykırı Bir Amaç İçin, Başkalarının Fikri Ve Telif Haklarına Tecavüz Edecek Şekilde Kullanamaz. Ayrıca, Müşteri Virüs, Trojan, Solucan, Mantık Bombaları Veya Kötü Amaçlı Ya Da Teknolojik Açıdan Zararlı Olan Diğer Materyalleri Bilerek Yükleyerek Bu İnternet Sitesini Kötüye Kullanımından Kaçınmayı Taahhüt Etmektedir. (Ayrıntılı Bilgi Madde 18.)

2.5.  Www.Kosepazar.Com Sitesinde Ve Sosyal Medya Kanallarında (Facebook, İnstagram, Twitter, Vs.) Müşteriler Tarafından Beyan Edilen, Yazılan, Kullanılan Fikir Ve Düşünceler, Tamamen Müşterilerin Kendi Kişisel Görüşleridir Ve Görüş Sahibini Bağlar. Bu Görüş Ve Düşüncelerin Köşepazar İle Hiçbir İlgi Ve Bağlantısı Yoktur. Köşepazar’ın Müşterinin Beyan Edeceği Fikir Ve Görüşler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğrayabileceği Zararlardan Ve Üçüncü Kişilerin Beyan Edeceği Fikir Ve Görüşler Nedeniyle Müşterinin Uğrayabileceği Zararlardan Dolayı Herhangi Bir Sorumluluğu Bulunmamaktadır.

2.6. Müşteri, Diğer İnternet Kullanıcılarının Yazılımlarına Ve Verilerine İzinsiz Olarak Ulaşmamayı Veya Bunları Kullanmamayı Kabul Etmiştir. Aksi Takdirde, Bundan Doğacak Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tamamen Müşteriye Aittir.

2.7. Köşepazar’ın Her Zaman Tek Taraflı Olarak Gerektiğinde Müşterinin Üyeliğini Silme, Müşteriye Ait Dosya, Belge Ve Bilgileri Silme Hakkı Vardır. Köşepazar Gerektiğinde Müşterinin Vermiş Olduğu Siparişte Düzeltme, İptal Etme Hakkına Sahiptir. Müşteri İşbu Tasarrufu Önceden Kabul Eder. Bu Durumda, Köşepazar’ın Hiçbir Sorumluluğu Yoktur. (Ayrıntılı Bilgi Madde 7.)

2.8. Www.Kosepazar.Com Sitesi Yazılım Ve Tasarımı Köşepazar Mülkiyetinde Olup, Bunlara İlişkin Telif Hakkı Ve/Veya Diğer Fikri Mülkiyet Hakları İlgili Kanunlarca Korunmakta Olup, Bunlar  Müşteri Tarafından İzinsiz Kullanılamaz, İktisap Edilemez Ve Değiştirilemez. Bu Web Sitesinde Adı Geçen Başkaca Şirketler Ve Ürünleri Sahiplerinin Ticari Markalarıdır Ve Ayrıca Fikri Mülkiyet Hakları Kapsamında Korunmaktadır.

2.9. Www.Kosepazar.Com Adresinin İyileştirilmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Olarak Yasal Mevzuat Çerçevesinde Bir Takım Bilgiler Toplanabilir. Siteye Erişmek İçin Kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının Adı Ve Internet Protokol (Ip) Adresi, Siteye Erişilen Tarih Ve Saat, Sitede Bulunulan Sırada Erişilen Sayfalar Ve Siteye Doğrudan Bağlanılmasını Sağlayan Web Sitesinin İnternet Adresi Gibi Birtakım Bilgiler Toplanabilir.

2.10. Köşepazar Kullanıcılarına Daha İyi Hizmet Sunmak, Ürünlerini Ve Hizmetlerini İyileştirmek, Sitenin Kullanımını Kolaylaştırmak İçin Kullanıcılarının Özel Tercihlerine Ve İlgi Alanlarına Yönelik Çalışmalarda Müşterilerin Kişisel Bilgilerini Kullanabilir.

2.11. Müşteri, Yürürlükte Bulunan Ve/Veya Yürürlüğe Alınacak Uygulamalar Kapsamında Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketler Tarafından  Kendisine Ürün Ve Hizmet Tanıtımları, Reklamlar, Kampanyalar, Avantajlar, Anketler  Ve Diğer Müşteri Memnuniyeti Uygulamaları Sunulmasına İzin Verdiğini Beyan Ve Kabul Eder. 

2.12. Müşteri, Www.Kosepazar.Com Adresine Üye Olurken Ve/Veya Başka Yollarla Geçmişte Vermiş Olduğu Ve/Veya Gelecekte Vereceği Kişisel Alışveriş Ve Davranış Bilgilerinin Yukarıdaki Amaçlarla Toplanmasına İzin Verdiğini Beyan Ve Kabul Eder.

 Müşteri, Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketler İle Paylaşılmasına, Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketler Tarafından Kullanılmasına Ve Arşivlenmesine İzin Verdiğini Beyan Ve Kabul Eder.

Müşteri Aksini Bildirmediği Sürece Üyeliği Sone Erdiğinde De Verilerin Toplanmasına, Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketler İle Paylaşılmasına, Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketler Tarafından Kullanılmasına Ve Arşivlenmesine İzin Verdiğini Beyan Ve Kabul Eder.

Müşteri Aksini Bildirmediği  Sürece Köşepazar Ve Köşepazar İştiraki Olan Tüm Şirketlerin  Kendisi İle  İnternet, Telefon, Sms,  Vb. İletişim Kanalları Kullanarak İrtibata Geçmesine İzin Verdiğini Beyan Ve Kabul Eder.

Müşteri Yukarıda Bahsi Geçen Bilgilerin Toplanması,  Paylaşılması, Kullanılması, Arşivlenmesi Ve Kendisine Erişilmesi Nedeniyle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Maddi Ve/Veya Manevi Menfi Ve/Veya Müspet, Velhasıl Herhangi Bir Zarara Uğradığı Konusunda Talepte Bulunmayacağını Ve Köşepazar İştiraki Olan Şirketleri Sorumlu Tutmayacağını Beyan Ve Kabul Eder.

Müşteri Veri Paylaşım Tercihlerini Değiştirmek İsterse, Bu Talebini Köşepazar’ın Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezine  İletebilir.

2.13. Köşepazar, Müşterinin Kişisel Bilgileri Yasal Bir Zorunluluk Olarak İstendiğinde Veya

(A) Yasal Gereklere Uygun Hareket Etmek Veya Köşepazar’a Tebliğ Edilen Yasal İşlemlere Uymak;

(B) Köşepazar Ve Www.Kosepazar.Com Ailesinin Haklarını Ve Mülkiyetini Korumak Ve Savunmak İçin Gerekli Olduğuna İyi Niyetle Kanaat Getirdiği Hallerde Açıklayabilir,

2.14. Www.Kosepazar.Com Adresinin Virüs Ve Benzeri Amaçlı Yazılımlardan Arındırılmış Olması İçin Mevcut İmkanlar Dâhilinde Tedbir Alınmıştır. Bunun Yanında Nihai Güvenliğin Sağlanması İçin Kullanıcının, Kendi Virüs Koruma Sistemini Tedarik Etmesi Ve Gerekli Korunmayı Sağlaması Gerekmektedir. Bu Bağlamda Müşteri Www.Kosepazar.Com Adresine Girmesiyle, Kendi Yazılım Ve İşletim Sistemlerinde Oluşabilecek Tüm Hata Ve Bunların Doğrudan Ya Da Dolaylı Sonuçlarından Kendisinin Sorumlu Olduğunu Kabul Etmiş Sayılır.

2.15. Köşepazar Sitenin İçeriğini Dilediği Zaman Değiştirme, Kullanıcılara Sağlanan Herhangi Bir Hizmeti Değiştirme Ya Da Sona Erdirme Veya Www.Kosepazar.Com.Tr Adresinde Kayıtlı Kullanıcı Bilgi Ve Verilerini Silme Hakkını Saklı Tutar.

2.16. Köşepazar, Müşterilik Sözleşmesinin Koşullarını Hiçbir Şekil Ve Surette Ön İhbara Ve/Veya İhtara Gerek Kalmaksızın Her Zaman Değiştirebilir, Güncelleyebilir Veya İptal Edebilir. Değiştirilen, Güncellenen Ya Da Yürürlükten Kaldırılan Her Hüküm, Yayın Tarihinde Tüm Müşteriler Bakımından Hüküm İfade Edecektir.( Ayrıntılı Bilgi Madde 28.)

2.17. Köşepazar, İş Bu Sözleşme Uyarınca, Müşterilerinin Kendisinde Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerine Bilgilendirme Mailleri Ve Cep Telefonlarına Bilgilendirme Smsleri Gönderme Yetkisine Sahip Olmakla Beraber, Müşteri İşbu Sözleşmesini Onaylamasıyla Beraber Bilgilendirme Maillerinin Elektronik Posta Adresine Ve Bilgilendirme Smslerinin Cep Telefonuna Gönderilmesini Kabul Etmiş Sayılacaktır.